Om Realisator

Realisator drives af Jens Simon og er en netværksbaseret virksomhed, der arbejder med kreativ udvikling
af projekter indenfor grøn omstilling.
Klima, miljø, bæredygtighed og den grønne omstilling har altid været omdrejningspunkt for de projekter,
Realisator har været med til at skabe, ligesom adfærdsændringer og borgerindragelse er essentielt for at
kunne komme i mål med reelle forandringer.
Når mennesker arbejder sammen omkring projekter med mening, formål og værdier, skaber det ofte
positive og varige forandringer.

Samarbejdspartnere og projekter

Realisator har gennem de sidste 18 år udviklet og gennemført grønne omstillingsprojekter for en række
offentlige og private aktører, herunder Region Hovedstaden, kommuner, uddannelsesinstitutioner og
museer samt EU programmerne EU interreg og EUs social fond.
Alle disse er forandringsprojekter som bl.a. : Kør Grønt, Klimakaravanen, Energiens Roadshow, Red Jorden,
UddX: Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, Formidlingscenter om havvindmøller og bæredygtig
energi, Det mobile elbilcenter.