Om

Ideudvikler i tæt samarbejde med kunden, så højtflyvende tanker modnes til ideer, som kan realiseres. Disse ideer skal være så solide, at de kan bære hele vejen igennem analyse, design, produktion og test, indtil produktet er leveret og taget ibrug.

Det nyeste skud på stammen er fortællingen ”Vandspejlet” som udkommer på flere forskellige platforme bl.a. med tilhørende netbiograf. ”Vandspejlet” fortæller om Københavns Energi’s værdier, historie og kerneprodukter til målgruppen, som er medarbejderne og kunder.

Realisator drives af Jens Simon, og er er en netværksbaseret virksomhed, som er omdrejningspunkt for et bredt netværk af specialister indenfor produktudvikling og formidling. Udover pilotprojekter indenfor energi og klima producerer Realisator både sansebaserede oplevelser, event, webspil, Special Effects og interaktive film, som i eksemplet ovenfor. Her smelter den gode fortælling om en virksomheds identitet og kerneprodukt sammen med oplevelser og bruger inddragelse.

Realisator får tingene til at ske, fra idefase til slutprodukt.